Basket 0
Povzetek košarice

Košarica je prazna

Dodaj izdelke
×

Vpiši iskalni niz

Nagradna igra: BOŽIČNI VRTNARSKI PAKET

Splošne določbe

Organizator in izvajalec Facebook nagradne igre »Božični vrtnarski paket« od dne 6. 12. 2022 (v nadaljevanju: nagradna igra), je družba (v nadaljevanju organizator ali Agrocom ali upravljavec). Ta pravila in pogoji so podrobneje opisani v nadaljevanju in določajo način izvedbe nagradne igre, katere namen je promocija družbe AGROCOM trgovina, doo, in v času izvajanja nagradne igre objavljena v Fb skupini https://www.facebook.com/Zeleni-svet -468788239803308/, v komentarju pod objavo z nagradno igro. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, je organizator in izvajalec nagradne igre. S temi pravili in pogoji organizator določa [pravila, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri. S pristopom k sodelovanju v nagradni igri Udeleženci se strinjajo, da se strinjajo s pravili v pogojih nagradne igre in jih v celoti sprejemajo.

Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let s stalnim ali z začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila pod pogojem nagradne igre in bodo v izbranem obdobju izpolnile vse potrebne korake za sodelovanje. Organizator ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 18 let. Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno. Nakup ni dovoljen za sodelovanje v nagradni igri. Udeleženci sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradnih igrah. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le enkrat. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravni osebi.

Trajanje nagradne igre in potek sodelovanja 

Nagradna igra poteka od 6. do 12. 12. 2022 v Fb skupini https://www.facebook.com/Zeleni-svet-468788239803308/ .


Namen nagradne igre in potek sodelovanja 

Namen nagradne igre je promocija dobavitelja. V nagradni igri sodeluje vsak, ki v času trajanja nagradne igre:

- Pod objavo, objavljeno na Zelenem Svetu Facebook profilu kliknite na povezavo https://trgovina.agrocom.si/spletna-trgovina/bozicni-paketki?fbclid=IwAR1pRDa3OfucNslaAbCCNXn5sst5ave9pxDAih3PV6HS49SI1KNUWzL34ww

- Komentira kateri paket bi želel/a prejeti: VRTNARKA, CVETLIČARKA, MESAR, GOSPODAR, PIKAPOLONICA, JEŽEK

- Označi prijatelja za podelitev darila

- Deli objavo, da jo opazijo tudi prijatelji

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki upoštevajo pravila v pogojih nagradne igre. Z oddajo komentarjev se sodelujoči strinjajo s pogoji in pravili te nagradne igre in z obdelavo osebnih podatkov s strani organizatorja te nagradne igre. V kolikor sodelujoči izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, imajo enake možnosti za pridobitev nagrade. Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. S sodelovanjem v nagradnih igrah se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradnih igrah.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve pogojev sprememb nagradne igre ter se zavezuje, da bodo vse spremembe objavljene na spletni strani Agrocom. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali kakšno drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

Nagrada in nagradno žrebanje 

Žrebanje bo potekalo 12. 12. 2022 na sedežu družbe Agrocom, doo, Ljubljanska cesta 99, 2310 Slovenska Bistrica. Med udeleženci vseh nagradnih iger, ki bodo izpolnili vse potrebne korake za sodelovanje, bomo v žrebanju izžrebali 1 nagrajenca, ki bo prejel nagrado: Božični vrtnarski paket po želji: VRTNARKA, CVETLIČARKA, MESAR, GOSPODAR, PIKAPOLONICA, JEŽEK

V žrebanju sodelujejo vsi, ki bodo v času nagradne igre izpolnili vse navedene pogoje. Žrebanje bo 12. 12. 2022., žreb se bo izvedel s pomočjo računalniških aplikacij, ki vsem sodelujočim izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, omogočajo enake možnosti izrebanja. Izvedbo nagradne igre in samo nagradno žrebanje bo nadzorovala komisija v sestavi predstavnikov organizatorja. O nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih osebah, poteku žrebanja in nagrajencih. Zapisnik se hrani pri organizatorju.

Rezultati žrebanja bodo javno objavljeni z imenom in priimkom nagrajenca oz. imenom njegovega računa na Facebooku najkasneje 3 delovne dni po koncu žrebanja v Fb skupini https://www.facebook.com/Zeleni-svet-468788239803308/ .

Obveščanje in objava nagrajenca ter prevzem nagrade

Nagrajenec bo obveščen o nagradi preko oznake (tagg) v komentarju pod nagradno igro. Nagrajenec mora najkasneje v 5 dneh po objavi nagrajenca v označbi (tagg) posredovati svoje podatke (elektronski naslov) organizatorju, le ta pa ga bo nadalje obveščal o prevzemu nagrade preko e pošte. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov ne posreduje v roku, se šteje, da se nagradi odgovarja. Nagrajenec bo o podrobnih navodilih glede prevzema nagrad obveščen nato po elektronskem sporočilu s strani organizatorja. Nagrade ni bilo mogoče zamenjati niti zahtevati izplačila njene denarne protirednosti v gotovini. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Morebitne stroške, ki so povezani s pridobitvijo ali z uporabo nagrad, krije nagrajenec sam.

Vrednost nagrade ne presega 42,00 eur, zato ta nagrada ni obdavčena. Organizator si pridržuje pravico, da se nagrada ne podeli, če ugotovi, da je nagrajenec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s temo pravil oz. ne posreduje zahtevanih podatkov v petih dneh od poslanega e-poštnega sporočila.

 

 

 

 

 

Zbiranje, obdelovanje in varstvo osebnih podatkov

Organizator obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 z dne 16. 10. 2007) in UREDBO (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov). podatkov) z dne 27. aprila 2016 samo za namene izvedbe nagradne igre in namene obveščanja o nagrajencih. Organizator Agrocom, doo, Ljubljanska cesta 99, 2310 Slovenska Bistrica zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu in Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR). V kolikor bo organizator podatke hranil dlje časa in jih želel uporabiti za druge namene, mora prejeti od nagrajencev izrecno prednost.

Udeleženci v nagradni igri tudi soglašajo, da upravljavec, zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. (Uradni list RS, št. 94/07) ter drugimi (npr. davčnimi) predpisi.

Od nagrajenca se bodo zbrali podatki, ki so ime, naslov, številka mobilnega telefona, ali veljaven elektronski naslov, naslov bivališča. Pridobljene podatke bo organizator nagradne igre hranil do poteka zakonskega roka njihove hrambe, oz. do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljujejo uporabo navedenih osebnih podatkov družbe AGROCOM trgovina, doo za namen izvedbe predmetne nagradne igre.

Udeleženec/nagrajenec je s sprejemom teh pravil pod pogoji za udeležbo v nagradni igri zaznan, da:

- Se bodo pridobljeni osebni podatki obdelovali, do izpolnitvenih namenov, za katere so bili posredovani, oz. dokler udeleženec ne bo zahteval preklica (umika), oz. dokler ne bo sporočilo zahteve za brisanje podatkov;

- Privolitev za obdelavo pridobljenih osebnih podatkov lahko zmagovalec kadar koli prekliče, tako da poda pisno zahtevo po e-pošti na spletni.nakupi@agrocom.si ali pisno na naslov organizatorja: Agrocom, doo, Ljubljanska cesta 99, 2310 Slovenska Bistrica. Pri tem preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav, ki so se na njeni podlagi izvajale do preklice;

- Ima pravico od upravljavca zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti pogodbo zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih podatkov, sicer pa s pisno zahtevo poslano na Agrocom, doo, Ljubljanska cesta 99, 2310 Slovenska Bistrica. ;

- ima pravico pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložiti pritožbo, kolikor meni, da obdelava osebnih podatkov ni skladna s predpisi;

- Lahko pridobljene osebne podatke skladno z namenom, oz. v okviru namena, za katerega so bili posredovani, obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima organizator nagradne igre sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov;

- Pridobljeni osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen tistim uporabnikom, ki bi jih imeli za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkazano drugo pravno podlago;

- Upravljalec osebnih podatkov ne sprejema avtomatiziranih odločitev in ne oblikuje profilov. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.Odgovornost organizatorja 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti, ki bi se morebitno pojavila kot posledica nedelovanja spletne strani Facebook, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitve.

V primeru okoliščine, na katero organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem morajo mediji prekv obvestiti udeležence. V takem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebane nagrade. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastniških nagrad, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado tistim izbranim osebam, ki jim je organizator poslal svoje podatke v skladu s temo pravil. Organizator bo nagradil v skladu s pravili izročil osebi nagrajenca oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kršnokoli škodo,

Končne določbe

Pravila nagradne igre se ustavijo v februarju z dnem 6. 12. 2022. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil. O vseh spremembah nagradne igre in pravilnih bodo udeleženci obveščeni z objavami na že zgoraj omenjenih komunikacijskih kanalih. Morebitna vprašanja in dodatna pojasnila, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko uporabniki pošljejo na zasebno sporočilo na Facebook strani Zelenega sveta. Vse pritožbe ali pogodbe glede nagradne igre rešuje organizator in o njih dokončno odloča. Organizator nagradne igre je Agrocom, doo, Ljubljanska cesta 99, 2310 Slovenska Bistrica. Te nagradne igre ne upravlja in ne sponzorira Facebook, niti ni Facebook na noben način povezan z nagradno igro in zanj ni odgovoren. Vse zahteve, komentarje ali pritožbe glede nagradne igre je treba nasloviti na organizatorja.


Slovenska Bistrica, 6.12.2022